Cenu za vedení účetnictví stanovujeme paušálem. Paušální stanovení ceny Vám
umožní lépe plánovat Vaše náklady.

Například pro plátce DPH je součástí paušálu  zpracování daňového přiznání DPH
včetně asistence,  případně zastupování při kontrolách záznamní povinnosti.

Pro zaměstnavatele je součástí paušálu komunikace se správou sociálního
zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem, asistence nebo
zastupování při kontrolách sociálního a zdravotního pojištění.

Pro neziskové organizace je součástí paušálu oddělená evidence a vyúčtování
projektů, dotací, grantů.

Cena za vedení účetnictví je závislá zejména na  způsobu přípravy dokladů a
nastavení vzájemné součinnostii při poskytování dalších nezbytných podkladů a
informací.

Nezbytné pro dosažení příznivé ceny je seznámit se s organizační strukturou a
oběhem účetních dokladů ve Vaší firmě a účetní systém tomu přizpůsobit nebo
naopak navrhnout kroky vedoucí k větší efektivnosti účetních prací.

Dojíždění ke klientovi je zahrnuto v paušálu.

Kontaktujte nás,  domluvíme se na nezávazné schůzce, vypracujeme Vám nabídku
na vedení účetnictví.
Finesa®,  účetní a SW kancelář

      FINESA®
profesionální  účetní  servis
Elekronická podání Finanční správa Rejstříky Státní správa a samospráva Banky Zdravotní pojišťovny
Copyright © 2018  FINESA ®   ·  All Rights reserved   ·                                         kontakt                                                                 na úvod
"); } ?>
Daňová evidence Účetnictví pro podnikatele Učetnictví pro neziskovky Daňová přiznání Personalistika a mzdy Ekonomické poradenství Účetní poradenství Účetní software Finesa Účto
Informace k datovým schránkám
______________________________________________________
  ČNB - kurzy devizového trhu
  EU - kurzy InforEuro
CENY
UŽITEČNÉ ODKAZY
  SLUŽBY