Finesa®,  účetní a SW kancelář

      FINESA®
profesionální  účetní  servis
Elekronická podání   Finanční správa   Rejstříky
Státní správa a samospráva   Banky   Zdravotní pojišťovny
Copyright © 2013  FINESA ®   ·  All Rights reserved   ·                                         kontakt                                                                 na úvod
"); } ?>
Daňová evidence   Účetnictví pro podnikatele   Učetnictví pro neziskovky
Daňová přiznání   Personalistika a mzdy   Ekonomické poradenství
Účetní poradenství   Účetní software   Finesa   Účto
Informace k datovým schránkám
Přihlášení klienta
______________________________________________________
  ČNB - kurzy devizového trhu
  EU - kurzy InforEuro
SW            FINESA           ÚČTO
UŽITEČNÉ ODKAZY
  SLUŽBY
SW Finesa je určen pro vedení účetnictví. Umožňuje pořízení a evidenci prvotních dokladů a vedení jejich knih (kniha přijatých faktur, kniha vydaných faktur, kniha vnitřních dokladů, bankovní výpisy.)

Jádrem účetnictví je účetní deník, ve kterém je umožn
ěna volná editace dokladů za otevřená období. Veškeré zpracování dokladů se děje interaktivním způsobem a prováděné operace se okamžitě projeví na účtech a ve výstupních sestavách.

Všechny programové kontroly jsou řešeny z hlediska efektivnosti a příjemnosti práce účetního, lze opakovan
ě uzavírat a otevírat měsíční období i roční období a je umožněno účtovat více období současně.

SW Finesa také podporuje účtování pomocí účtových souvztažností k účtové osnov
ě. Účetní evidenci lze podle potřeby členit na střediska, činnosti, zakázky,projekty.

SW Finesa je přizpůsoben také potřebám neziskových organizací  (rozpočty a vyúčtování projektů, financování a kofinancování projektů).

Jednotlivé agendy lze zpřístupnit jen n
ěkterým uživatelům a přístupová práva lze přizpůsobit jejich kompetencím.