Finesa®,  účetní a SW kancelář

      FINESA®
profesionální  účetní  servis
Elekronická podání Finanční správa Rejstříky Státní správa a samospráva Banky Zdravotní pojišťovny
Copyright © 2018  FINESA ®   ·  All Rights reserved   ·                                         kontakt                                                                 na úvod
"); } ?>
Daňová evidence Účetnictví pro podnikatele Učetnictví pro neziskovky Daňová přiznání Personalistika a mzdy Ekonomické poradenství Účetní poradenství Účetní software Finesa Účto
Informace k datovým schránkám
______________________________________________________
  ČNB - kurzy devizového trhu
  EU - kurzy InforEuro
SW            FINESA           ÚČTO
SW Finesa je určen pro vedení účetnictví. Umožňuje pořízení a evidenci prvotních dokladů a vedení jejich knih (kniha přijatých faktur, kniha vydaných faktur, kniha vnitřních dokladů, bankovní výpisy.)

Jádrem účetnictví je účetní deník, ve kterém je umožněna volná editace dokladů za otevřená období. Veškeré zpracování dokladů se děje interaktivním způsobem a prováděné operace se okamžitě projeví na účtech a ve výstupních sestavách.

Všechny programové kontroly jsou řešeny z hlediska efektivnosti a příjemnosti práce účetního, lze opakovaně uzavírat a otevírat měsíční období i roční období a je umožněno účtovat více období současně.

SW Finesa také podporuje účtování pomocí účtových souvztažností k účtové osnově. Účetní evidenci lze podle potřeby členit na střediska, činnosti, zakázky,projekty.

SW Finesa je přizpůsoben také potřebám neziskových organizací  (rozpočty a vyúčtování projektů, financování a kofinancování projektů).

Jednotlivé agendy lze zpřístupnit jen některým uživatelům a přístupová práva lze přizpůsobit jejich kompetencím.
UŽITEČNÉ ODKAZY
  SLUŽBY