Finesa®,  účetní a SW kancelář

      FINESA®
profesionální  účetní  servis
Elekronická podání   Finanční správa   Rejstříky
Státní správa a samospráva   Banky   Zdravotní pojišťovny
Copyright © 2013  FINESA ®   ·  All Rights reserved   ·                                         kontakt                                                                 na úvod
"); } ?>
Daňová evidence   Účetnictví pro podnikatele   Učetnictví pro neziskovky
Daňová přiznání   Personalistika a mzdy   Ekonomické poradenství
Účetní poradenství   Účetní software   Finesa   Účto
Informace k datovým schránkám
Přihlášení klienta
______________________________________________________
  ČNB - kurzy devizového trhu
  EU - kurzy InforEuro
DAŇOVÁ  PŘIZNÁNÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
  SLUŽBY
Na základě podkladů nezbytných ke správnému vyplnění daňových přiznání Vám zpracujeme všechny předepsané daňové formuláře pro podání na finanční úřad. Podklady se rozumí zejména výstupy z účetnictví a další relevantní skutečnosti nezbytné ke správnému stanovení daňového základu a výpočtu daně.

K da
ňovému přiznání k dani z příjmů fyzických osob zpracujeme také přehledy pro sociální zabezpečení a zdravotní pojištění,  vypracujeme Vám zálohový kalendář plateb na další zdaňovací období.
Zpracováváme daňová přiznání: 
-    k dani z příjmů fyzickýck osob
-    k dani z příjmů právnických osob
-    k dani z přidané hodnoty
-    k dani silniční
-    k dani z nemovitosti
-    k dani z převodu nemovitosti
-    k dani darovací
-    k dani d
ědické