Finesa®,  účetní a SW kancelář

      FINESA®
profesionální  účetní  servis
Elekronická podání Finanční správa Rejstříky Státní správa a samospráva Banky Zdravotní pojišťovny
Copyright © 2018  FINESA ®   ·  All Rights reserved   ·                                         kontakt                                                                 na úvod
"); } ?>
Daňová evidence Účetnictví pro podnikatele Učetnictví pro neziskovky Daňová přiznání Personalistika a mzdy Ekonomické poradenství Účetní poradenství Účetní software Finesa Účto
Informace k datovým schránkám
______________________________________________________
  ČNB - kurzy devizového trhu
  EU - kurzy InforEuro
DAŇOVÁ  PŘIZNÁNÍ
Na základě podkladů nezbytných ke správnému vyplnění daňových přiznání Vám zpracujeme všechny předepsané daňové formuláře pro podání na finanční úřad. Podklady se rozumí zejména výstupy z účetnictví a další relevantní skutečnosti nezbytné ke správnému stanovení daňového základu a výpočtu daně.

K daňovému přiznání k dani z příjmů fyzických osob zpracujeme také přehledy pro sociální zabezpečení a zdravotní pojištění,  vypracujeme Vám zálohový kalendář plateb na další zdaňovací období.
Zpracováváme daňová přiznání: 
-    k dani z příjmů fyzickýck osob
-    k dani z příjmů právnických osob
-    k dani z přidané hodnoty
-    k dani silniční
-    k dani z nemovitosti
-    k dani z převodu nemovitosti
-    k dani darovací
-    k dani dědické
UŽITEČNÉ ODKAZY
  SLUŽBY