Finesa®,  účetní a SW kancelář

      FINESA®
profesionální  účetní  servis
Elekronická podání   Finanční správa   Rejstříky
Státní správa a samospráva   Banky   Zdravotní pojišťovny
Copyright © 2013  FINESA ®   ·  All Rights reserved   ·                                         kontakt                                                                 na úvod
"); } ?>
Daňová evidence   Účetnictví pro podnikatele   Učetnictví pro neziskovky
Daňová přiznání   Personalistika a mzdy   Ekonomické poradenství
Účetní poradenství   Účetní software   Finesa   Účto
Informace k datovým schránkám
Přihlášení klienta
______________________________________________________
  ČNB - kurzy devizového trhu
  EU - kurzy InforEuro
EKONOMICKÉ  PORADENSTVÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
  SLUŽBY

Jednou z  činností  naší  kanceláře   je  ekonomické poradenství pro podnikatele
a neziskové organizace. V tomto kontextu  Vám nabízíme:  

-  analýzu ekonomických ukazatelů,
-  optimalizaci a kontrola nákladů,
-  sestavení  cash-flow,
-  posouzení investičních zám
ěrů,
-  přípravu grantových rozpočtů,
-  přípravu podkladů pro úv
ěr.