Finesa®,  účetní a SW kancelář

      FINESA®
profesionální  účetní  servis
Elekronická podání Finanční správa Rejstříky Státní správa a samospráva Banky Zdravotní pojišťovny
Copyright © 2018  FINESA ®   ·  All Rights reserved   ·                                         kontakt                                                                 na úvod
"); } ?>
Daňová evidence Účetnictví pro podnikatele Učetnictví pro neziskovky Daňová přiznání Personalistika a mzdy Ekonomické poradenství Účetní poradenství Účetní software Finesa Účto
Informace k datovým schránkám
______________________________________________________
  ČNB - kurzy devizového trhu
  EU - kurzy InforEuro
DAŇOVÁ  EVIDENCE
Pro  drobné  podnikatele  -  fyzické  osoby  nezapsané  v  obchodním rejsříku  s ročním obratem pod 15 mil.korun - zajišťujeme vedení daňové evidence.

Kromě přehledu o stavu hospodaření slouží  daňová evidence  ke stanovení základu daně z příjmu. Obsahuje údaje o příjmech a výdajích a o majetku a závazcích.

Naše služba - mimo jiné - zahrnuje:
-   zpracování dokladů,
-   vedení zákonem stanovených knih,
-   zpracování  DPH i ostatní daní,
-   reporty o stavu hospodaření,
-   rekonstrukce daňové evidence,
-   optimalizace daňového základu,
-   spolupráci s daňovými poradci,
-   zastupování při kontrolách.
UŽITEČNÉ ODKAZY
  SLUŽBY