Finesa®,  účetní a SW kancelář

      FINESA®
profesionální  účetní  servis
Elekronická podání Finanční správa Rejstříky Státní správa a samospráva Banky Zdravotní pojišťovny
Copyright © 2018  FINESA ®   ·  All Rights reserved   ·                                         kontakt                                                                 na úvod
"); } ?>
Daňová evidence Účetnictví pro podnikatele Učetnictví pro neziskovky Daňová přiznání Personalistika a mzdy Ekonomické poradenství Účetní poradenství Účetní software Finesa Účto
Informace k datovým schránkám
______________________________________________________
  ČNB - kurzy devizového trhu
  EU - kurzy InforEuro
SW            FINESA           ÚČTO
SW Účto je osvědčený program pro vedení daňové evidence a navazujících agend. Je jednoduchý na ovládání a nenáročný na technické vybavení. Celý evidenční systém je přehledně členěn, umožňuje snadnou a rychlou orientaci, vyhledávání a případné opravy v zaúčtovaných položkách. Program lze přizpůsobit dané firmě a jejím požadavkům - lze tak účtovat jako plátce i neplátce DPH, nastavovat sazby daní a pojistného, atp.

SW Účto obsahuje peněžní deník, závazky a pohledávky, příkazy k úhradě,  majetek a sklady,  pomocné knihy, evidenci DPH,  mzdovou agendu, knihu jizd a mnoho dalších funkcí.

SW Účto  pracuje v prostředí  Windows 95/98/.../XP/Vista jako DOS aplikace, návazně jsou k dispozici sestavy ve formátech PDF, HTM, RTF (zejména sestavy daňových přiznání, jejichž vzhled v maximální možné míře kopíruje podobu originálních tiskopisů).
UŽITEČNÉ ODKAZY
  SLUŽBY